Regulamin świadczenia usług sklepu skipassy.com.pl

§ 1

Skipassy.com.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Michał Bieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LemonLine.pl Michał Bieliński pod adresem Gorzków 101 32-700 Bochnia, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Skipassy.com.pl.

§ 2

Skipassy.com.pl jest internetowym sklepem oferującym produkty ułatwiające korzystanie z kart zbliżeniowych badge / skipass – profesjonalna nazwa skipass holder. Za pośrednictwem sklepu zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać skipass holdery.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Skipassy.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Google Chrome.
§ 4

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „Przejdź do kasy”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
§ 5

Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Skipassy.com.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Skipassy.com.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Skipassy.com.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Skipassy.com.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Skipassy.com.pl.